Samstag, 22.10.2016 / Gartensaal

Chorkonzert Nr. 2

16. Magdeburger Chorfest

Salutra Magdeburg / ßweet ßisters Prezien / Gemischter Chor Gommern / CANTAMUS Oschersleben

Salutra Magdeburg / HV Ottersleben, Ltg.: Stefan Gericke

ßweet ßisters Prezien, Ltg.: Friedrich Harwig

Gemischter Chor Gommern, Ltg.:Matthias Rickmann

CANTIAMO Oschersleben, Ltg.: Karin Langer

Zurück